Heb je een klacht? Vertel het ons!

Wij zijn blij als klanten terugkomen met een klacht. Want alleen dan worden wij in staat gesteld om de klacht te kunnen verhelpen. Iedere klacht wordt door ons serieus in behandeling genomen. Schroom daarom niet om bij ons terug te komen.

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over onze dienstverlening of producten. Daarom moedigen wij je aan om jouw klacht bij voorkeur via de e-mail aan de afdeling klantenservice door te geven. Uiteraard kun je je klacht ook per telefoon of brief kenbaar maken.

Bij Halfords streven we ernaar iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Mocht je, ondanks onze zorg, niet tevreden zijn over de uitkomst neem dan contact op met de Webwinkel waarborg waarbij Halfords is aangesloten, zij kunnen voor jou bemiddelen. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC), maar zover willen wij het niet laten komen we helpen je liever zelf.

Wat te doen bij een klacht over een product?

In eerste instantie moet je zelf de portokosten voor het terugsturen betalen. Stuur een e-mail naar de winkel waar je de aankoop hebt gedaan en geef hierin aan:

 • Dat het om een garantieverzoek gaat
 • Welk product je wenst te retourneren
 • Wat de aard van je klacht is

Na ontvangst van je e-mail informeren wij je zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen hoe we de klacht met je gaan oplossen. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Let op: stuur niet eerder je product op voordat wij contact met je hebben opgenomen. Wij zorgen ervoor dat je het juiste adres krijgt waar je het product naar toe kunt sturen.

Frankeer de zending voldoende en draag er tevens a.u.b. zorg voor dat je het pakketje zorgvuldig verpakt. Let op: verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Wanneer je een pakket terugstuurt met een gegronde garantie reden zijn de kosten niet voor de verzender.

Wat te doen bij een klacht over onze diensten?

Stuur een e-mail naar de winkel waar je de aankoop hebt gedaan en geef hierin aan:

 • Wat de aard van je klacht is
 • Het ordernummer van je bestelling
 • Het filiaal dat jouw bestelling toegewezen heeft gekregen

Na ontvangst van je e-mail informeren wij je zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen hoe we de klacht met je gaan oplossen. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Wat zijn alle wettelijke bepalingen omtrend garantie? 

 • Op ieder product heeft de klant minimaal een half jaar garantie.
 • Binnen zes maanden na aankoop geldt een omgekeerde bewijslast, de winkelier moet aantonen dat het product onjuist gebruikt is. Dit kan hij doen door te wijzen op bijvoorbeeld breuken ontstaan door een val, onderdelen die met kracht zijn afgebroken, of opmerkelijke slijtage.
 • De klant moet middels de aankoopbon bewijzen wanneer hij het product gekocht heeft.
 • De winkelier moet een deugdelijk product leveren. Deugdelijk wil zeggen dat een product de eigenschappen beschikt die nodig zijn voor normaal gebruik. Wat je mag verwachten, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de prijs, de informatie van de verkoper en eventueel de informatie van de fabrikant.
 • De verkoper moet je juist informeren doch hoeft daarbij alleen rekening te houden met normaal gebruik mits de klant duidelijk heeft aangegeven dat er van bijzonder gebruik sprake is
 • In geval van garantie moet de klant de winkelier de kans geven om het product te herstellen binnen een reëel tijdsbestek (Halfords hanteert voor normale gevallen 14 dagen). De winkelier, dus niet de klant, mag er ook voor kiezen om het product niet te herstellen maar te vervangen of de koop ongedaan te maken (geld terug geven).
 • Als herstel niet meer mogelijk is of als herstel gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van de klant verlangd kan worden of als diverse herstelpogingen geen afdoende resultaat hebben opgeleverd kan de klant van de winkelier verlangen om het product te vervangen voor eenzelfde, deugdelijk exemplaar.
 • Alleen in geval van ernstig tekortschieten door de winkelier kan de klant de koop ongedaan maken. De klant moet de winkelier hiervoor schriftelijk de mogelijkheid hebben gegeven tot herstel dan wel vervanging (ingebrekestelling)

(Bron: Haal uw recht. Consumentenrecht in de praktijk. © Consumentenbond 2000.)

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Via de volgende link komt u terecht op de website van de geschillencommissie: Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan.