Womi W222 Screenbond Combi Primer 30ml

W222 Voor ruitenlijm W220-5570220. Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Primer aanbrengen en 15 min. laten uitdampen. Gevaar: Bevat: Butanon4,4´-methyleendifenyldiisocyanaat. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Lic... Lees meer
 • 14 dagen bedenktijd op online aankopen
 • Achteraf betalen
 • 26 winkels in Nederland 
€ 11,99
 • iDeal
 • PayPal
 • Visa
 • MasterCard
 • AfterPay
 • DHL
 • 14 dagen bedenktijd op online aankopen
 • Altijd dicht in de buurt
 • Advies door specialisten
 • Alles voor auto & fiets
 • Gratis leenfiets bij reparatie
 • Fietsaccessoires gratis gemonteerd

Omschrijving

W222 Voor ruitenlijm W220-5570220. Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Primer aanbrengen en 15 min. laten uitdampen. Gevaar: Bevat: Butanon4,4´-methyleendifenyldiisocyanaat. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Adembescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.Min/max droogtijd: 5 minuten/24 uurVerwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C

Ook Interessant

Alternatieven

Product specificaties

Alles op een rijtje

Artikelnummer 156736
Merk Womi
EAN nummer 8711293391042

Ook Interessant

Alternatieven