Disclaimer

Halfords B.V. (Kamer van Koophandel:70243840) verleent je hierbij toegang tot halfords.nl ("de website") en nodigt je uit om gebruik te maken van onze diensten en om onze producten te kopen. Wij streven naar een goede toegankelijkheid van onze website via de door ons aangeboden elektronische weg.

Halfords BV behoudt zich daarbij het recht om de inhoud van de website op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder je daarover vooraf te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Halfords B.V. spant zich in om de inhoud van de website up to date te houden en zo vaak mogelijk aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen, die hieruit kunnen voortvloeien, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

De op de website aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie, producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande een mededeling van Halfords B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Het is niet mogelijk op basis van dergelijke fouten een overeenkomst te claimen met Halfords B.V..

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan Halfords B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Halfords B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid van fouten of vertraging in het vestrekken van informatie op de website. Ook niet als gevolg van het niet of te laat ontvangen of verwerken van informatie, die ontvangen zijn via e-mail of andere elektronische berichten.

Auteursrechten

Alle informatie die op de webshop van Halfords wordt geplaatst, zijn en blijven eigendom van Halfords B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, zoals het openbaar maken van de site of gedeelten ervan, is daarom niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Halfords B.V..

Wanneer directe of indirecte schade voortvloeit uit of in verband houdend met de website van Halfords.nl, sluit Halfords B.V. alle aansprakelijkheid uit.