Cadeaukaart voorwaarden

VOORWAARDEN HALFORDS Cadeaukaart

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de Halfords Cadeaukaart uitgegeven door Halfords BV, hierna te noemen Halfords.

Algemeen

- Om technische redenen is het tijdelijk niet mogelijk om de Halfords Cadeaukaart online te verzilveren op halfords.nl. Neem contact op met klantenservice@halfords.nl voor een passende oplossing.
- De Halfords Cadeaukaart is geldig tot 2 jaar na uitgifte en niet inwisselbaar voor contanten.
- Resterend saldo dat overblijft na aankoop zal op de kaart blijven staan totdat dit saldo op is of totdat de geldigheid van de Halfords Cadeaukaart is verstreken.
- De Halfords Cadeaukaart is geldig in één van de deelnemende Halfords winkels zie halfords.nl.
- Het saldo van de Halfords Cadeaukaart is op te vragen in een Halfords winkel en via www.halfords.nl/cadeaukaart.
- Halfords Cadeaukaarten worden beschikbaar gesteld door Halfords BV gevestigd aan de Anthonetta Kuijlstraat 111 3066 GS Rotterdam.
- De Halfords Cadeaukaart is na aankoop 2 jaar geldig: De aanschafdatum staat op de factuur en/of is op te vragen in een Halfords winkel.
- Een Halfords Cadeaukaart kan worden aangeschaft met een minimum op te waarderen bedrag van € 10,- tot een maximum van € 150.-
- De Halfords Cadeaukaart is alleen te koop en in te leveren in een deelenemende Halfords winkel.
- Aangeschafte Halfords Cadeaukaarten kunnen niet worden geruild of retour worden gebracht.

Verlies en/of diefstal

Verlies en/of diefstal is voor rekening van de kaarthouder. Het bedrag op de Halfords Cadeaukaart wordt bij verlies, diefstal of het verstrijken van de vervaldatum in geen geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Saldo en inwisselbaarheid

- De Halfords Cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed tot het bedrag op de Cadeaukaart is opgemaakt. Als bij de eerste aankoop het volledige bedrag van de Halfords Cadeaukaart niet volledig wordt opgemaakt, blijft het resterende saldo beschikbaar voor een volgende aankoop, totdat het saldo op de Cadeaukaart volledig is opgemaakt of totdat de geldigheid van de Halfords Cadeaukaart is verstreken.
- Indien de Halfords Cadeaukaart niet voldoende saldo bevat voor de aankoop, kan het resterende bedrag worden aangevuld met een wettig betaalmiddel.
- Indien het aankoopbedrag lager is dan het saldo van de Halfords Cadeaukaart blijft het resterende saldo op de Halfords Cadeaukaart staan. Er wordt in dit geval geen wisselgeld teruggegeven voor het resterende Halfords Cadeaukaart bedrag.
- Een Halfords Cadeaukaart is niet op te waarderen.
- Halfords Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.
- Het is niet mogelijk om het saldo van een Halfords Cadeaukaart over te zetten naar een andere Halfords Cadeaukaart.
- Het saldo op de Halfords Cadeaukaart is te controleren in een Halfords winkel en/of via de website op www.halfords.nl/cadeaukaart.
- De Halfords Cadeaukaart is niet met terugwerkende kracht geldig op reeds volledig betaalde aankopen of diensten. 
- Een kopie of foto van de Halfords Cadeaukaart is niet geldig en wordt niet geaccepteerd.
- Artikelen gekocht met een Halfords Cadeaukaart kunnen volgens de standaard voorwaarden van ruilen en retourneren worden teruggebracht naar de winkel. Het retourbedrag zal worden teruggestort op een nieuwe Halfords Cadeaukaart. Het is niet mogelijk om het bedrag contant of teruggestort retour te krijgen
- Bij vermoedens van misbruik behoudt Halfords zich het recht voor om de Halfords Cadeaukaart te blokkeren dan wel het openstaande saldo te deactiveren.

Overig

Ten aanzien van de Halfords Cadeaukaart zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden van Halfords van toepassing. Voor zover de Algemene Voorwaarden van Halfords conflicteren met de Halfords Cadeaukaart voorwaarden, hebben de Voorwaarden van de Halfords Cadeaukaart voorrang.